Suy niệm với Mẹ Maria, ngày 18.12

0

Thứ Tư ngày 18/12/2013

Mt 1,18-24

“Ông Giuse làm như sứ thần truyền dạy” (Mt 1,24)

Như Mẹ: Thánh Giuse nổi tiếng là người công chính với cuộc sống âm thầm và nghèo khó. Người luôn chu toàn và mau mắn vâng theo thánh ý Chúa, không nghi ngại, không tính toán hơn thiệt: Mau mắn làm theo lời sứ thần truyền dạy vì đó là lệnh truyền của Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa đã chọn thánh Giuse, một con người bình thường làm cha nuôi của Chúa Giêsu ở trần gian. Nhờ lời chuyển cầu của thánh Giuse, xin dạy chúng con luôn biết nhận ra và thi hành thánh ý Chúa qua mọi biến cố, nhất là qua tiếng nhắc nhở của lương tâm.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy con biết chiêm ngắm các nhân đức của thánh Giuse và noi gương bắt chước Ngài, ngõ hầu con được Chúa yêu thương và ban thưởng Ơn Cứu Độ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


Comments are closed.