Suy niệm với Mẹ Maria, ngày 18.12

0

Tuần Bát nhật trước lễ Giáng Sinh

                                                       Thứ Ba ngày 17/12/2013

Mt 1,1-17

Gia phả Đức Giêsu Kitô (Mt 1,1)

Như Mẹ: Đấng Emmanuel đã hiện diện ở trần gian này một cách rất hợp pháp với tư cách là con cháu Vua Đavít. Nhìn vào gia phả của Đức Giêsu, ta khám phá ra rằng Chúa Cha đã không ngại gì khi cho chính Con Một mình xuất thân từ một dòng tộc gồm cả những người tội lỗi như Rakháp, Rút, Đavid… Qua đó ta thấy tình yêu thương của Chúa dành cho nhân loại tội lỗi thật quá lớn: Đức Giêsu được sai đến trần gian cho tội nhân và vì những tội nhân.

Với Mẹ: Lạy Ngôi Hai Thiên Chúa, Chúa đã trở thành phàm nhân và cư ngụ giữa chúng con. Nhờ Chúa, chúng con được giải phóng khỏi ách nô lệ tội lỗi, được giao hòa cùng Thiên Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy con luôn biết quý trọng và yêu thương gia đình của con và biết giúp nhau sống tình con Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được lòng ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.