Suy niệm với Mẹ Maria, ngày 19.12

0

Thứ Năm ngày 19/12/2013

Lc 1, 5-25

“Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy” (Lc 1,18)

Như Mẹ: Ông Dacaria và bà Elisabet đều đã cao niên. Họ chưa có con, hơn nữa, bà Elisabet lại là người son sẻ. Khi được sứ thần báo tin là vợ mình sẽ có thai, ông Dacaria đã nghi ngờ và không tin vì cho là điều nghịch thường nên hỏi: “Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy?” Ông chỉ tin khi có bằng chứng.

Với Mẹ: Lạy Chúa, nhiều lúc chúng con đòi bằng chứng rồi mới tin. Đã thấy thì đâu còn cần tin nữa. Tin là hy vọng vào điều chưa thấy. Xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng con để chúng con vững tin vào mọi điều Chúa hứa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, niềm tin của Mẹ vượt xa ông Dacaria. Dù Mẹ chưa hiểu hết mầu nhiệm còn giữ kín nơi Con của Mẹ, nhưng Mẹ vẫn thưa tiếng “xin vâng” với Thiên Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời. Ta hãy xin cho được ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.