Suy niệm với Mẹ Maria, ngày 20.12

0

Thứ Sáu ngày 20/12/2013 

Lc 1, 26-28

“Mừng vui lên… Đức Chúa ở cùng Bà” (Lc 1,28).

Như Mẹ: Đức Maria được mời gọi hãy vui lên vì ân sủng của Chúa luôn ở với Mẹ. Mẹ đã được Thiên Chúa chọn để cưu mang Đấng Cứu Độ. Thiên Chúa đã dành cho Mẹ sự yêu thương đặc biệt ấy vì Mẹ đã luôn tin tưởng vào Thiên Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa cũng mời gọi mỗi người chúng con sẵn sàng đáp lại lời mời gọi của Chúa. Vì cuộc đời của chúng con là một công trình của Chúa, nên Chúa muốn chúng con cùng cộng tác với Chúa, ngõ hầu sau này chúng con cũng được thông phần vào sự sống vĩnh cửu trên thiên đàng.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ giúp con luôn biết đón nhận mọi biến cố xảy đến trong đời như là một hồng ân của Chúa. Xin cho con thấy niềm vui vì được Thiên Chúa luôn yêu thương.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên Trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên Đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.