Suy niệm với Mẹ Maria, ngày 21.12

0

Thứ Bảy ngày 21/12/2013

Lc 1,39-45

“Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này” (Lc 1,43)

Như Mẹ: Từ một người con gái quê mùa, Đức Maria đã được diễm phúc cưu mang Con Một Chúa. Từ một người hiếm hoi son sẻ, bà Isave cũng được Chúa cho hồng ân cưu mang vị sứ giả của Đấng Cứu Thế là thánh Gioan Tiền Hô. Ơn Chúa luôn hằng ở cùng chúng ta để giúp chúng ta sống xứng đáng làm con cái của Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, có nhiều khi con đã không nhận ra bàn tay quan phòng của Chúa trên cuộc đời của con. Con cũng chẳng biết đâu là ân huệ mình đang được hưởng. Vì con đã nghĩ rằng mọi thứ con có là do sự cố gắng của con, con đã quên ơn Chúa.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp con luôn biết cảm tạ và ca tụng Chúa về những ân huệ mà con đón nhận được do tình thương hải hà của Chúa.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.