Suy niệm với Mẹ Maria, ngày 22.12

0

Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm A, ngày 22/12/2013

Mt 1,18-24

“Khi tỉnh giấc, ông Giuse đã làm như lời sứ thần truyền dạy và đón vợ về nhà mình” (Mt 1,24).

Như Mẹ: Thánh Giuse được mang tước hiệu là Đấng Công Chính vì ngài luôn tuân hành ý Chúa cách mau mắn, không chần chừ, không đắn đo tính toán. Thánh Giuse đã vâng phục vô điều kiện như thế là vì ngài hoàn toàn tin tưởng vào Thiên Chúa: Thiên Chúa là Đấng khôn ngoan lại yêu thương, nên Thiên Chúa chỉ thực hiện điều tốt nhất cho mọi người.

Với Mẹ: Lạy Chúa, gương thánh Giuse cũng nhắc nhở chúng con phải biết vâng phục Thiên Chúa vô điều kiện như vậy. Vâng phục Thiên Chúa không làm con bị thiệt hại chút gì mà chỉ sinh lợi ích vô vàn cho chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin dẫn dắt con trên bước đường dương thế để cả đời con chỉ là lời vâng phục ý Chúa mà thôi.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


Comments are closed.