Giáo án Giáo lý Hồng ân – tháng 01

0

GIÁO ÁN GIÁO LÝ HỒNG ÂN

THÁNG 01

*** 

KHỐI XƯNG TỘI

Lớp Xưng Tội 1

Bài 7: Chúa Thánh Thần

Lớp Xưng Tội 2

Bài 20: Tôn kính danh Thiên Chúa

Bài 21: Thánh hóa Ngày Chúa Nhật

Lớp Xưng Tội 3

Bài 32: Bí tích Thánh Thể

KHỐI THÊM SỨC

Lớp Thêm Sức 1

Bài 7: Chúa Giêsu sống lại và lên trời

Bài 8: Chúa Giêsu sẽ đến phán xét

Bài 9: Chúa Thánh Thần

Lớp Thêm Sức 2

Bài 23: Điều răn 3: Thánh hoá ngày Chúa nhật

bài 24: Điều răn 4: Thảo kính Cha Mẹ

Lớp Thêm Sức 3

Bài 37: Sống Bí tích Thêm Sức

KHỐI SỐNG ĐẠO

Lớp Sống Đạo 1

Bài11: Cuộc sống trần thế của Chúa Giêsu

Bài 12: Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu

Lớp Sống Đạo 2 

Bài 29: Phụ tích

Bài 30: Con người là hình ảnh Thiên Chúa

Lớp Sống Đạo 3

Bài 45: Điều răn III: Thánh hóa Ngày Chúa Nhật 

Bài 46:  Điều răn IV: Thảo kính cha mẹ

Comments are closed.