Giáo án khối Vào đời – Năm I – Bài 10

0

Bài 10 : SÁCH TIN MỪNG THEO THÁNH MÁC-CÔ

I.  N ĐỊNH:
1. Thánh hoá:
2. Ôn bài
3. D
n vào bài mi:

Hôm nay chúng ta lại tiếp tục tìm hiểu Tin Mừng thứ hai theo thánh Mác-cô. Sở dĩ gọi … Tin Mừng theo Mác-cô, theo Luc-ca… nghĩa là chỉ có một Tin Mừng duy nhất do Đức Giêsu loan báo, còn các tác giả Mát-thêu, Mác-cô, Lu-ca chỉ là những người trình bày Tin Mừng duy nhất ấy theo như mỗi vị đã khám phá được, họ chỉ là những người làm chứng. 

II. CÔNG B LI CHÚA:

Trích thư thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côlôsê (Cl 3, 17) (thinh lng –gi ý:) Lời Chúa qua thư Côlôsê – chính là lời mời gọi tha thiết Chúa muốn giáo dục đời sống chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta học hiểu TM Mác-cô, để chúng ta tin nhận Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa.  

III. DIN GING:

1. Tác gi:

Theo thư Cl 4,10 thì Mác-cô là anh em với Thánh Barnaba, mẹ ngài là Maria, có một ngôi nhà tại Giêrusalem, nơi quy tụ các tín hữu tiên khởi. Mác-cô còn có tên là Gioan (Cv 12,12), đã theo Thánh Phaolô và Barnaba trong một số hành trình truyền giáo (Cv 12,25); nhưng Mác-cô đã trở về với mẹ khi các ngài tiến vào Tiểu Á (Cv 13,5.13). Chính vì thế trong chuyến đi truyền giáo lần hai, Phaolô đã khước từ không cho Mác-cô tháp tùng nữa (Cv 15,38) và Barnaba đã đem Mác-cô đi Sýp (Cv 15, 39)…  Nhưng thật thú vị khi ghi nhận rằng Mac-cô đã ở bên cạnh thánh Phaolô tại Roma lúc thánh nhân bị cầm tù lần I (Cl 4,10) và khi thánh Phaolô gần tạ thế cũng viết cho Timôthê tìm Mác-cô (2 Tm 4,11).

Mác-cô là môn đệ và là thông ngôn của Thánh Phêrô. Thánh Phêrô thích gọi ngài là “người con của tôi”(1 Pr 5,13), và Mác-cô đã ở bên cạnh thánh Phêrô trong những năm cuối của Phêrô ở Roma. Những gì Ngài chép có lẽ đều bắt nguồn từ lời rao giảng và ký ức của Thánh Phêrô, như Eusebio kể lại theo sử liệu của Papia vào năm 120: “Mác-cô, một thông dịch viên của Phêrô, đã viết rất chính xác, tuy không được thứ tự mấy, tất cả những gì ngài còn nhớ về những lời Chúa phán và những việc Chúa làm … vì Thánh Phêrô giảng giải theo nhu cầu chứ không làm thành hệ thống những điều Chúa giảng…”

– Giáo Hội mừng lễ Thánh Mác-cô ngày 25 tháng 04 hàng năm.

2. Thi gian & mc đích biên son

a/  Thi gian:

Theo tài liệu của Papias và thánh Irênê thì thánh Mac-cô viết Tin Mừng tại Roma, sau thời bách hại của Nêron năm 64, tức là sau cuộc tử đạo của thánh Phêrô và Phaolô, nghĩa là vào khoảng năm 65 – 70, trước khi thành Giêrusalem bị tàn phá, dựa trên yếu tố Mác-cô không nói gì  tới việc Giêrusalem bị phá hủy.

b/ Mc đích:

Minh chứng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa. Đó là mục đích toàn bộ sách Tin Mừng thứ hai. Chân lý này được đưa ra ngay từ đầu sách: Khi đu Tin Mng Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa”, được tiếng từ trời nói lên, và cuối cùng phát ra từ miệng viên sĩ quan Roma (Mc 1,1. 11; 9,7; 15,39)

c/ Độc gi ca Mác-cô:

Là các Kitô hữu gốc lương dân (không phi gc Do Thái và sng ngoài x Palestin). Bằng chứng là Mác-cô phải dịch những từ tiếng Aram sang tiếng Hy Lạp và giải thích những phong tục Do Thái (Mc 7,3; 14,12; 15,42), những chi tiết về địa dư, đồng thời bỏ đi những gì quá riêng tư cho người Do Thái và ít trích dẫn Cựu Ước, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của Tin Mừng đối với dân ngoại (7,27; 10,12; 11,17;13,10).

3.  B cc và đc đim ca Tin mng Mác-cô:

a/ B cc:  Gồm 16 đoạn, 661 câu và được chia làm 4 phần:

– Chương 1, 1-13 : Nhập đề – Gioan kêu gọi thống hối –  Đức Giêsu chịu Phép Rửa và được tuyên bố là Con TC – chịu cám dỗ trong hoang địa.
– Chương 1, 14 – 9,50: Trình bày sứ vụ của Đức Giêsu tại Galilêa.
– Chương 10,1–13,37: Tường thuật biến cố Chúa lên Giêrusalem và sứ vụ của Chúa tại đó.
– Chương 14,1 – 16,20:  Ghi lại biến cố thương khó và phục sinh của Chúa.

b/  Đặc đim:

– Mác-cô là sách Tin Mừng ngắn nhất trong bốn sách Tin Mừng của Tân Ước.
– Lối trình bày của Mác-cô là kể chuyện về Đức Giêsu để giúp người nghe khám phá ra mầu nhiệm Đức Giêsu cùng với các nhân vật chung quanh Đức Giêsu, và dẫn người nghe hòa mình với các môn đệ trong việc phát triển đức tin.
– Lời văn sống động và cụ thể. Nhịp độ dồn dập: Đưa Đức Giêsu di chuyển từ nơi nọ đến nơi kia rất nhanh.
– Mác-cô là một tác giả vụng về, từ ngữ có vẻ nghèo về số lượng, không hệ thống, không biết cách kết cầu các câu lại với nhau,  hay dùng liên từ “và” (Vd Mc 3, 13-16)… Những đặc điểm trong lời văn của Mác-cô cho thấy Mác-cô không phải là người làm văn, cũng không phải là người kể chuyện tài ba. Nhưng có lẽ chính tại đó mà tác giả lại trở thành hấp dẫn, vì tác giả cho ta cái cảm tưởng Mác-cô là người tường thuật trung thành và ngây thơ, thấy sao nói vậy theo cách của mình – như mt ngườiđã chng kiến s vic, mt người đã sng vi Chúa Giêsu..

5. CU NGUYN:

Lạy Chúa Giêsu, xin ban đức tin cho chúng con, xin cho chúng con nhận ra Chúa trong Lời của Chúa và tin thật rằng: Đức Giêsu là Con Thiên Chúa. Xin Chúa dẫn chúng con vào dưới mái trường của Chúa, và giúp chúng con biết yêu thích đọc – lắng nghe Lời Chúa, để trở thành môn đệ của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lời chúng con cầu nguyện.

IV. SNG LI CHÚA

1. Bài học: theo sách thủ bản.

2. Gi ý thc hành: Em cố gắng siêng năng đọc – lắng nghe Lời Chúa và thực hành Lời Chúa.

V.  KẾT: …. 

Sr. Têrêsa Nguyễn Thị Phượng

Comments are closed.