Suy niệm với Mẹ Maria, ngày 04.01

0

Thứ Bảy ngày 04/01/2014

Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia (Ga 1,40)

Như Mẹ: Hai môn đệ của ông Gioan đã đi theo Đức Giêsu qua lời giới thiệu của ông. Lòng khao khát của con người đã gặp được tình yêu của Chúa Cứu Thế. Sự gặp gỡ này không dừng lại ở tính cách cá nhân mà còn mang tính cách cộng đoàn: muốn chia sẻ, giới thiệu với những người khác Chúa Giêsu là nguồn ơn cứu độ đích thực.

Với Mẹ: Lạy Chúa, để làm chứng cho Chúa, giới thiệu Chúa cho tha nhân thì chúng con phải có kinh nghiệm gặp gỡ Chúa thực sự. Chúng con phải dành thời giờ cầu nguyện riêng tư với Chúa, chăm chỉ đọc và gẫm suy Lời Chúa. Xin Chúa giúp chúng con trung thành thực hiện điều quyết tâm này hằng ngày.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp con biết giới thiệu Chúa cho tha nhân bằng cuộc sống của con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.