Suy niệm với Mẹ Maria, ngày 07.01

0

Thứ Ba ngày 07/01/2014 

Lễ nhớ Thánh Raymond, OP

Mc 6,34-44

Ai nấy đều được ăn no nê” (Mc 6,42)

Như Mẹ: Nhìn thấy đám đông mệt lả vì say mê nghe giảng, Chúa Giêsu chạnh lòng thương họ, nên đã hoá bánh ra nhiều để nuôi sống họ. Hình ảnh này giúp chúng ta nghĩ tới bữa ăn Thánh Thể mà hằng ngày chúng ta được tham dự, linh hồn chúng ta được nuôi dưỡng hằng ngày. Lòng từ bi nhân hậu của Chúa dư đầy để chúng ta luôn được no thoả.

Với Mẹ: Cảm tạ Chúa đã thương ban cho chúng con của ăn thiêng liêng hằng ngày là Mình và Máu thánh Chúa. Xin Chúa tha thứ cho những lần chúng con đã rước Chúa cách bất xứng, hoặc hờ hững.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con luôn biết sống tâm tình cảm tạ Chúa về lương thực mỗi ngày chúng con được đón nhận. Xin cho chúng con biết đón nhận Chúa cách sốt mến.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.