Suy niệm với Mẹ, ngày 08.01

0

Thứ Tư 08/01/2014

                                                                         Mc 6,45-52

“Chính Thầy đây, đừng sợ” (Mc 6,50)

Như Mẹ: Giữa những hiểm nguy, các môn đệ sợ hãi và lo lắng đến mức tưởng Chúa Giêsu là ma. Chính lúc niềm tin của các ông bị chao đảo thì Chúa đã đến thật nhẹ nhàng, bình an để củng cố niềm tin các ông: “Chính Thầy đây, đừng sợ!” Giữa biết bao sóng gió thử thách của cuộc đời, liệu rằng đức tin nhỏ bé của chúng ta có giúp chúng ta luôn tín thác vào sức mạnh và tình yêu của Chúa?

Với Mẹ: Lạy Chúa, khi chúng con đau buồn, sợ hãi và hiểm nguy, những lúc đó xin Chúa hiện diện nâng đỡ chúng con. Và trong những lúc khó khăn đó, xin cho chúng con vững tin rằng Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng con, mà đang đồng hành với chúng con.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp con biết chạy đến cùng Chúa khi gặp cám dỗ và thử thách.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin cho được ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.