Suy niệm với Mẹ, ngày 09.01

0

Thứ Năm 09/01/2014 

Lc 4,14-22a

“Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quí vị vừa nghe” (Lc 4,21)


Như Mẹ: Trở về quê, Chúa Giêsu muốn rao giảng, muốn loan báo cho mọi người biết rằng kế hoạch cứu độ của Chúa đang được thực hiện nơi Người. Sự khôn ngoan và tài giảng dạy cùng lòng nhân hậu của Chúa đã khiến nhiều người phải thán phục và tin theo.

Với Mẹ: Lạy Chúa, tất cả đều đã nằm trong kế hoạch của Chúa, xin cho chúng con biết mở lòng nhận ra ý Chúa, để rồi cộng tác vào chương trình của Chúa cách mau mắn. Dù cho khó khăn thử thách vây bủa xung quanh, xin cho chúng con biết kiên vững trong mọi nghịch cảnh.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, Mẹ thật có phúc vì đã tin. Xin thương nâng đỡ đức tin yếu kém của chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên đàng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.