Suy niệm với Mẹ, ngày 13.01

0

Thứ Hai 13/01/2014

Tuần I TN – Năm A

Mc 1,14-20

“Các anh hãy theo tôi” (Mc 1,17)


Như Mẹ: Bài Tin Mừng hôm nay là một lời mời gọi, mô tả cảnh Chúa Giêsu gọi các môn đệ đầu tiên bước theo Người. Các môn đệ đã đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu một cách mau lẹ, không một chút e ngại, phân vân. Chúng ta cũng đang được Chúa mời gọi trở nên môn đệ của Người qua việc chu toàn sứ vụ loan báo Tin Mừng trong những hoàn cảnh sống cụ thể của mình.

Với Mẹ: Xin cho chúng con luôn ý thức rằng việc đáp lại tiếng Chúa mời gọi phải được thực hiện với một thái độ dứt khoát cùng một niềm tin tưởng trọn vẹn. Không thể vừa chọn Chúa lại vừa quyến luyến thế tục.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ nâng đỡ chúng con trong hành trình loan báo Tin Mừng của Chúa trong cuộc sống trần thế đầy thử thách và cám dỗ này.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.