Suy niệm với Mẹ, ngày 14.01

0

 Thứ Ba 14/01/2014

Mc 1,21b-28

“Câm đi, hãy xuất khỏi người này” (Mc 1,25)

Như Mẹ: Hôm nay, Chúa Giêsu tiếp tục nhắc nhở chúng ta hãy tin tưởng vào quyền năng và lời dạy của Người. Không nên nhìn vào những ân huệ ta nhận được để lên mặt với người khác, nhưng đó là cơ hội để cho ta biết làm cho thế giới này đẹp hơn. Tin tưởng vào mối tương quan với Người, chúng ta hãy vui mừng, hy vọng, vì biết rằng với Chúa không việc gì là không thể làm được.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết khiêm nhường để nhận ra mọi sự là do Chúa ban. Chúa có thể làm được tất cả, chỉ cần chúng con tin, xin cho cuộc sống của chúng con là những chuỗi ngày của tâm tình biết ơn và tín thác vào Chúa.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ hướng dẫn chúng con luôn biết sống tâm tình con thảo với Thiên Chúa.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.