Suy niệm với Mẹ, ngày 15.01

0

Thứ Tư 15/01/2014

Mc 1,29-39

“Chúa Giêsu lánh riêng ra một nơi thanh vắng
và cầu nguyện từ sáng sớm” (Mc 1,36)

Như Mẹ: Chúa Giêsu động lòng trắc ẩn trước nỗi lầm than và vất vả của con người. Người luôn sẵn sàng làm tất cả, hy sinh tất cả để cứu con người. Chúa Giêsu luôn cầu nguyện với Chúa Cha để làm theo Ý Cha, để tìm sức mạnh với tình yêu và để chu toàn nhiệm vụ cứu độ của mình.

Với Mẹ: Lạy Chúa, nếu không biết siêng năng cầu nguyện, chúng con khó lòng dám cất bước rời khỏi nơi ấm êm mà đến với những người cần giúp đỡ. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa Giêsu, lấp đầy cuộc sống và nhất là tâm hồn mình bằng sự cầu nguyện để lên đường rao giảng Tin Mừng như Chúa xưa kia.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy chúng con biết trao ban hoa trái của việc cầu nguyện cho người khác.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu chịu phép rửa nơi sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.