Suy niệm với Mẹ, ngày 23.01

0

Thứ Năm 23/01/2014

Mc 3,7-12

Người ta lũ lượt kéo đến với Chúa” (Mc 3,8)

Như Mẹ: Chúa Giêsu rao giảng, chữa lành bệnh tật và trừ quỷ,… nhằm tỏ lộ sứ vụ cứu thế của Người. Vì lòng thương xót, Người đã giải thoát chúng ta khỏi sự trói buộc của sự dữ để chúng ta thuộc về Sự thật và có khả năng nói về Sự thật. Người đã trở nên một gương sống thật sống động và gần gũi, để chúng ta có thể bắt chước Người sống mỗi ngày nên trọn lành hơn.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết chạy đến với Chúa, biết tìm Chúa trong mọi biến cố và mọi người chúng con gặp gỡ, và nhất là biết sống chứng tá về Sự thật theo lời Chúa dạy trong đời sống hiện tại mỗi ngày.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp mỗi người chúng con biết xác tín những điều chúng con tin nhận như là một mặc khải của lòng thương xót Chúa cho mỗi người chúng con.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh)

Comments are closed.