Suy niệm với Mẹ, ngày 24.01

0

Thứ Sáu 24/01/2014

Thánh Phanxicô Salesiô

Mc 3,13-19

“Chúa Giêsu gọi những kẻ Người muốn
để các ông ở với Người
” (Mc 3,13)

Như Mẹ: Các môn đệ của Chúa Giêsu có những đặc điểm chung: xuất thân từ nhiều môi trường khác nhau, không có một chút học vấn, không có địa vị xã hội. Thế nhưng những con người tầm thường ấy đã dám từ bỏ tất cả để đi theo Chúa, lãnh nhận nhiệm vụ rao truyền ơn cứu độ cho mọi nước mọi dân.

Với Mẹ: Lạy Chúa, mỗi người Kitô hữu chúng con cũng được Chúa chọn làm môn đệ của Chúa qua trung gian là Giáo Hội. Vì thế, sứ vụ rao giảng Tin Mừng không chỉ là nhiệm vụ của các linh mục, tu sĩ mà còn là nhiệm vụ của tất cả mọi người. Cách rao giảng Tin Mừng tốt nhất là làm chứng bằng chính đời sống của mình.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ che chở chúng con trên bước đường làm chứng nhân của Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh)

Comments are closed.