Suy niệm với Mẹ, ngày 26.01

0

Chúa Nhật 26/01/2014

Tuần III TN – Năm A

Mt 4,12-23

“Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh
thành những kẻ lưới người như lưới cá” (Mc 4,19)

Như Mẹ: Khi kêu gọi các môn đệ đi theo mình, Chúa Giêsu muốn các ông phải có thái độ từ bỏ dứt khoát với mọi quyến luyến trần gian, như thế sẽ giúp cho nhiệm vụ rao truyền Tin Mừng của các ông thuận lợi hơn. Bởi một khi chỉ còn đặt trọn một niềm tin vào Chúa, chúng ta sẽ có được sức mạnh và tình yêu để dám từ bỏ và hy sinh tất cả để trở nên máng chuyển ơn Chúa đến với mọi người.

Với Mẹ: Chúa ơi, xin cho chúng con biết can đảm lên đường dấn thân phục vụ Tin Mừng, không vì mong được danh lợi, địa vị nhưng tất cả vì phần rỗi các linh hồn.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con trở nên nhân chứng đích thực của ơn cứu độ bằng chính cuộc đời của mình.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.