Suy niệm với Mẹ – ngày 02.02

0

Chúa Nhật 02/02/2014

LỄ NẾN, Tuần IV TN – Năm A 

Lc 2,22-40

“Chính mắt con được thấy ơn cứu độ” (Lc 2,30).

Như Mẹ: Ngày hôm nay gia đình Nadarét lên đền thánh, Hài Nhi Giêsu được tiến dâng cho Chúa, và đây cũng là lúc Ơn Cứu Độ được tỏ hiện ra cho muôn dân. Cụ già Simêon đã thay mặt toàn dân biểu lộ niềm tin, sự hạnh phúc của mình khi gặp được Chúa Cứu Thế: “Chính mắt con được thấy ơn cứu độ”.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa là ánh sáng, là ơn cứu độ của chúng con. Chúa luôn tỏ mình cho chúng con qua các biến cố của cuộc sống, của thời đại và luôn hướng dẫn chúng con. Thế nhưng mắt chúng con còn quá mờ để nhận ra sự hiện diện đầy cao cả và thiêng liêng ấy.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con luôn sống theo lời dạy của Chúa, cùng nhận ra Chúa nơi mỗi người chúng con gặp gỡ.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.