Nghi thức cử hành thống hối do ĐTC Phanxicô chủ sự và bản hướng dẫn xét mình xưng tội

0

BUỔI CỬ HÀNH THỐNG HỐI

do ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ chủ sự

tại Đền Thờ Thánh Phêrô, Vatican

Thứ 6, ngày 28-03-2014

***

NGHI THỨC MỞ ĐẦU

Hát: Attende, Dómine

Đáp:  Lạy Chúa, xin lưu tâm và đoái thương, vì chúng con đã phạm tới Chúa.

Ca đoàn:

1. Lạy Chúa cứu chuộc mọi người, chúng con hướng về Chúa là Vua cao cả, với con mắt của chúng con với những giọt nước tuôn rơi: Lạy Đức Kitô, xin nghe lời những kẻ kêu cầu Chúa.

Đáp:  Lạy Chúa, xin lưu tâm và đoái thương, vì chúng con đã phạm tới Chúa.

2. Lạy Chúa là cánh tay phải của Chúa Cha, là tảng đá góc tường, là con đường cứu rỗi, là cửa thiên đàng, xin tẩy xóa các vết nhơ do tội chúng con làm ra.

Đáp:  Lạy Chúa, xin lưu tâm và đoái thương, vì chúng con đã phạm tới Chúa.

3. Lạy Thiên Chúa, chúng con cầu xin uy quyền cao cả của Chúa: xin lắng nghe các lời than van của con bằng những tai thánh của Chúa: tội chúng con, xin vui lòng thứ tha.

Đáp:  Lạy Chúa, xin lưu tâm và đoái thương, vì chúng con đã phạm tới Chúa.

4. Chúng con tuyên xưng với Chúa những tội đã phạm: chúng con giãi bày cả các tội thầm kín với lòng thống hối ăn năn: Lạy Đấng Cứu Chuộc, xin bỏ qua vì lòng nhân hậu của Chúa.

Đáp:  Lạy Chúa, xin lưu tâm và đoái thương, vì chúng con đã phạm tới Chúa.

5. Chúa bị bắt dù Chúa vô tội, Chúa bị điệu đi mà không phản đối, Chúa bị lên án vì các chứng tá dối gian: Lạy Đức Kitô, xin giữ gìn những ai Chúa đã cứu chuộc.

Đáp:  Lạy Chúa, xin lưu tâm và đoái thương, vì chúng con đã phạm tới Chúa.

LỜI CHÀO

Đức Thánh Cha:

 Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần.

Đ. Amen.

Nguyện xin ân sủng, lòng từ bi và bình an của Thiên Chúa Cha và của Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc chúng ta ở cùng anh chị em.

Đ. Và ở cùng Cha

Đức Thánh Cha:

Anh chị em, Thiên Chúa còn kêu gọi chúng ta một lần nữa để trở về:

Chúng ta hãy cầu nguyện để nhận được ơn sủng của đời sống mới trong Đức Kitô là Chúa.

Tất cả hồi tâm giây lát để cầu nguyện trong thinh lặng.

Đức Thánh Cha:

Lạy Cha từ bi và Lạy Thiên Chúa đầy sự an ủi, Chúa không muốn sự chết, nhưng muốn các tội nhân trở lại, xin hãy giúp dân của Chúa, để họ trở về và được sống.

Xin ban cho chúng con biết lắng nghe tiếng của Chúa và xưng thú các tội của chúng con; xin làm cho chúng con, khi nhận biết ơn Chúa tha thứ, chúng con nên chứng tá cho chân lý của Chúa và trong tất cả mọi sự và luôn luôn tiến tới trong việc sát nhập vào Đức Kitô Con của Chúa Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

Đ. Amen.

CỬ HÀNH LỜI CHÚA

Bài đọc thứ I

Anh Chị Em hãy canh tân mình trong Thánh Thần của tâm trí của Anh Chị Em

Bài trích Thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Ephêsô                4, 23-32

Anh em thân mến, anh em phải để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em, và phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện.

Bởi thế, một khi đã cởi bỏ sự gian dối, mỗi người trong anh em hãy nói sự thật với người thân cận, vì chúng ta là phần thân thể của nhau. Anh em nổi nóng ư ? Đừng phạm tội : chớ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn.  Đừng để ma quỷ thừa cơ lợi dụng !  Ai quen trộm cắp, đừng trộm cắp nữa, trái lại, hãy chịu khó dùng đôi tay của mình mà làm ăn lương thiện để có gì chia sẻ với người túng thiếu. Anh em đừng bao giờ thốt ra những lời độc địa, nhưng nếu cần, hãy nói những lời tốt đẹp, để xây dựng và làm ích cho người nghe. Anh em chớ làm phiền lòng Thánh Thần của Thiên Chúa, vì chính Người là dấu ấn ghi trên anh em, để chờ ngày cứu chuộc. Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn, hay la lối thoá mạ, và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác. Trái lại, phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Ki-tô.

Đó là lời Chúa.

Đáp: Tạ ơn Chúa.

HÁT THÁNH VỊNH ĐÁP CA

Thánh vịnh 50

Cộng đoàn cùng đáp: Lạy Chúa, xin thanh tẩy con, và con sẽ nên trắng hơn tuyết.

1. Xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm. * Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.

2. Lạy Chúa Trời xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy. Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần Nhan Thánh, Đừng cất khỏi lòng con Thần Khí thánh của Ngài.

3. Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm, con có thượng tiến lễ toàn thiêu, Ngài cũng không chấp nhận. Một tấm lòng tan nát dày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê.

Câu xướng trước Phúc Âm

Lạy Đức Kitô, xin dâng kính vinh danh và lời ngợi khen Chúa!

Ca đoàn:                                             Xem Ga 8, 12

Ta là ánh sáng thế gian, Chúa nói, Ai theo ta sẽ có ánh sáng đem tới sự sống.

Phúc Âm: Ta ban cho các con một giới răn mới

Phó tế:

Chúa ở cùng anh chị em.

Đáp: Và ở cùng Thầy.

+ Bài trích Phúc Âm theo Thánh Gioan                  13, 34-35; 15, 10-13

 Thầy ban cho anh em một điều răn mới: là hãy yêu mến nhau. Như Thầy đã yêu mến anh em, anh em cũng hãy yêu mến nhau. Chính nơi điều này mà mọi người sẽ biết anh em là môn đệ Thầy : ấy là anh em hãy yêu mến nhau! Nếu anh em giữ các lệnh truyền của Thầy, anh em sẽ lưu lại trong lòng yêu mến của Thầy, cũng như Thầy đã giữ các lệnh truyền của Cha Thầy, và lưu lại trong lòng yêu mến của Người! Các điều ấy Thầy đã nói với  anh em rồi, ngõ hầu sự vui mừng của Thầy có nơi anh em, và sự vui mừng của anh em được nên trọn. Này là lệnh truyền của Thầy : anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình yêu nào lớn hơn là thí mạng sống mình vì bạn  hữu.

Đó là lời Chúa.

Đáp: Lạy Chúa Kitô ngợi khen Chúa.

Bài Giảng

Xét mình

NGHI THỨC THỐNG HỐI

 Các Vị thừa tác ban phép Bí tích Giải tội và các Linh mục khác được ủy nhiệm, đi đến các tòa đã chỉ định để ban Bí tích Giải tội.

Xưng thú chung các tội

Đức Thánh Cha:

 Tín thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa là Cha chúng ta, chúng ta hãy nhìn nhận và xưng thú các tội của chúng ta.

Phó tế:

 Chúng ta hãy quỳ xuống.

Đức Thánh Cha và cộng đoàn:

 Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa là Cha toàn năng, và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng.

 Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các Thiên Thần, các Thánh, và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.

Phó tế:

Chúng ta hãy đứng dậy.

Đức Thánh Cha:

 Chúng ta hướng lời cầu của chúng ta lên Đức Kitô là mục tử nhân lành, Đấng đi tìm con chiên lạc và vui mừng đưa về đàn.

Ca viên:

Đáp: Lạy Chúa, theo lượng từ bi của Chúa, xin đón nhận chúng con.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, theo lượng từ bi của Chúa, xin đón nhận chúng con.

Phó tế:

– Lạy Chúa Giêsu, là lương y chữa trị xác hồn, xin hãy chữa trị các vết thương của chúng con, xin hãy luôn nâng đỡ chúng con bằng sức mạnh của thần khí của Chúa.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, theo lượng từ bi của Chúa, xin đón nhận chúng con.

– Xin hãy cởi bỏ chúng con khỏi sự thối rữa của con người cũ trong chúng con, và mặc con người mới cho chúng con.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, theo lượng từ bi của Chúa, xin đón nhận chúng con.

– Nhờ việc thống hối xin làm cho chúng con luôn gắn bó thêm hơn nữa với con người của Chúa, để chúng con có thể đạt tới vinh quang của sự phục sinh.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, theo lượng từ bi của Chúa, xin đón nhận chúng con.

– Xin Đức Maria Mẹ của Chúa, là nơi ẩn náu các tội nhân, xin bầu cử cho chúng con. Xin ban cho chúng con ơn dung thứ và bình an.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, theo lượng từ bi của Chúa, xin đón nhận chúng con.

– Chúa là Đấng đã tha thứ cho người đàn bà tội lỗi, xin đừng để lòng từ bi của Chúa xa lìa chúng con.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, theo lượng từ bi của Chúa, xin đón nhận chúng con.

– Chúa là Đấng đã vác trên vai con chiên lạc, xin Chúa cũng hãy lấy lòng tốt của Chúa mà đón nhận chúng con là kẻ có tội.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, theo lượng từ bi của Chúa, xin đón nhận chúng con.

– Chúa là Đấng đã hứa nước thiên đàng cho người kẻ trộm ăn năn thống hối, một ngày kia xin hãy nhận chúng con vào trong vinh quang của nước Chúa.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, theo lượng từ bi của Chúa, xin đón nhận chúng con.

– Chúa đã chết và sống lại vì chúng con, xin hãy làm cho chúng con được tham dự vào các hiệu quả của cuộc Vượt Qua của Chúa.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, theo lượng từ bi của Chúa, xin đón nhận chúng con.

Kinh Lạy Cha

Đức Thánh Cha:

 Bây giờ trong tinh thần của Phúc Âm, chúng ta hãy làm hòa với nhau và hãy lấy đức tin mà cầu khẩn Chúa Cha để lãnh nhận ơn tha thứ các tội lỗi.

Đức Thánh Cha và cộng đoàn:

Lạy Cha chúng con ở trên trời, …

Đức Thánh Cha:

 Lạy Thiên Chúa, trong các bí tích của Chúa, Chúa đã đặt để phương thuốc chữa trị cho sự yếu đuối của chúng con. Xin làm cho chúng con biết vui mừng đón nhận các hoa quả của ơn cứu chuộc và biết tỏ ra trong cuộc canh tân đời sống. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Đáp: Amen.

Xưng tội và giải tội cho từng hối nhân

 Trong khi xưng tội cá nhân, nên có những lúc giữ thinh lặng và cử hành các bài hát.

TẠ ƠN

Đức Thánh Cha:

 Anh chị em thân mến,

 Sau khi đã cảm nghiệm trong Bí tích Hòa giải lòng thương xót và sự dịu hiền của Thiên Chúa tỏ ra cho chúng ta, được tràn đầy Chúa Thánh Thần, chúng ta hãy ngợi khen, tạ ơn và canh tân lòng cậy trông và tín thác của chúng ta nơi Thiên Chúa, Chúa chúng ta.

BÀI CA TẠ ƠN

Lòng từ bi của Chúa              Tv 88, 2

Đáp: Con sẽ ca ngợi lòng từ bi của Chúa đến muôn đời.

Ca đoàn:

1. Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng, con sẽ loan báo ơn tha thứ của Chúa cho mọi người.

Đáp: Con sẽ ca ngợi lòng từ bi của Chúa đến muôn đời.

2. Vâng con nói: “Tình thương ấy được xây dựng tới thiên thu, lòng thành tín Chúa được thiết lập trên trời”.

Đáp: Con sẽ ca ngợi lòng từ bi của Chúa đến muôn đời.

3. Trời là của Chúa, đất cũng là của Chúa; hoàn vũ với muôn loài, chính Chúa dựng nên.

Đáp: Con sẽ ca ngợi lòng từ bi của Chúa đến muôn đời.

4. Hạnh phúc thay những ai sống bên cạnh Ngài. Nhân danh Ngài họ sẽ tìm được ánh sáng.

Đáp: Con sẽ ca ngợi lòng từ bi của Chúa đến muôn đời.

LỜI NGUYỆN KẾT THÚC – TẠ ƠN

Đức Thánh Cha:

 Lạy Chúa Giêsu Kitô,

Chúa giàu lòng từ bi và hay tha  thứ, Chúa đã muốn lãnh nhận bản tính con người của chúng con để nâng đỡ chúng con trong các thử thách của cuộc sống với gương khiêm nhường và kiên nhẫn của Chúa.

 Xin giúp chúng con giữ gìn các ơn huệ của công ơn cứu chuộc của Chúa và làm cho chúng con, nhờ việc thống hối chân thành, được chỗi dậy khỏi các sa ngã của chúng con. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị đến muôn đời.

Đáp: Amen.

NGHI THỨC KẾT THÚC

Đức Thánh Cha:

 Chúa ở cùng anh chị em.

Đáp: Và ở cùng Cha.

Phó tế:

 Anh chị em hãy cúi đầu lãnh nhận phép lành của Thiên Chúa.

Đức Thánh Cha:

 Xin Chúa hướng dẫn con tim của anh chị em trong tình yêu thương của Thiên Chúa và trong sự kiên nhẫn của Đức Kitô.

Đáp: Amen.

Phó tế:

 Chúa đã tha thứ cho anh chị em.

 Anh chị em hãy ra đi bình an.

Đáp: Tạ ơn Chúa.

Hát Salve Regina

 Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ.

 Chúng con, con cháu Evà, ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở, kêu khẩn, Bà thương. Hỡi ôi! Bà là chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con.  Đến sau cõi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ.

 Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

 [Salve Regína, Mater misericordiae, vita, dulcédo et spes nostra, salve. Ad te clamámus, exsúles fílii Evae. Ad te suspirámus geméntes et flentes in hac clarimárum valle. Eia ergo, advocáThầy nostra, illos tuos misericórdes óculos ad nos convérte. Et Iesum benedíctum fructum ventris tui, nobis, post hoc exsílium, osténde. O clemens, o pia, o dulcis Virgo María].

BẢN HƯỚNG DẪN CHUNG GIÚP XÉT MÌNH TRƯỚC KHI XƯNG TỘI

1. Tôi có lãnh nhận Bí Tích Thống Hối với ý hướng thành thực để thanh luyện, để trở về và canh tân đời sống, và để tăng cường tình bạn cách thân tình hơn nữa với Thiên Chúa, hay tôi coi việc làm này như một gánh nặng, vì thế tôi chỉ họa hoằn mới đi xưng tội?

2. Tôi có quên, hoặc lại cố tình quên giấu các tội nặng trong lần xưng tội trước đây, hoặc trong các lần xưng tội trước không?

3. Tôi đã làm việc đền tội được cha giải tội đề ra cho tôi chưa? Tôi có sửa lại các lỗi lầm thiệt hại mà tôi đã làm chưa? Tôi có đem ra thực hiện các điều quyết định làm, để sửa đổi đời sống của tôi theo Phúc Âm không?

Theo ánh sáng của lời của Thiên Chúa, mỗi người hãy xét lại chính mình.

I. Chúa nói: “Con hãy yêu mến Thiên Chúa với tất cả tâm hồn“.

1. Con tim của tôi có thực sự hướng về Thiên Chúa không; tôi có thể nói rằng tôi thực sự yêu mến Ngài trên hết mọi sự và với tình yêu của người con, qua việc trung thành tuân giữ các giới răn của Ngài không? Tôi có để cho mình bị lôi cuốn quá nhiều bởi các của cải vật chất không? Và ý hướng của tôi có luôn ngay thẳng khi hành động không?

2. Đức tin vào Chúa nơi tôi có vững mạnh không, có tin Thiên Chúa là Đấng, qua Người Con của mình, đã nói với chúng ta? Tôi có đón nhận và bám chặt vào giáo huấn của Giáo Hội chưa? Tôi có để tâm hồn của tôi vào việc huấn luyện Kitô của tôi, qua việc lắng nghe lời của Thiên Chúa, tham dự việc học giáo lý, tránh những điều có thể làm sai đức tin của tôi? Tôi có luôn can đảm và không sợ hãi, tuyên xưng đức tin của tôi vào Thiên Chúa và vào Giáo Hội không? Tôi có lo biểu lộ tôi là người Kitô trong đời sống cá nhân và cộng đoàn không?

3. Tôi có cầu nguyện tối sớm không? Và lời cầu nguyện của tôi có thực sự là một cuộc nói chuyện với Thiên Chúa không, hay đó chỉ là việc đạo đức bên ngoài thôi? Tôi có muốn dâng hiến cho Thiên Chúa, các việc phải làm, các niềm vui và các nỗi đau đớn của tôi không? Tôi có tín thác chạy tới Chúa ngay cả trong các cơn cám dỗ không?

4. Tôi có tôn kính danh thánh của Thiên Chúa không, hoặc đã xúc phạm tới danh thánh đó khi thề thốt gian dối, nói phạm thượng, hoặc kêu tên Chúa vô cớ? Tôi có thái độ bất kính với Đức Mẹ và các Thánh không?

5. Tôi có thánh hóa Ngày của Chúa và các ngày lễ của Giáo Hội, khi tham dự cách tích cực, chú ý và sốt sắng các buổi cử hành phụng vụ, và nhất là khi tham dự Thánh Lễ không? Tôi có tránh làm việc xác không cần thiết trong các ngày lễ buộc không? Tôi có tuân giữ điều răn xưng tội một năm một lần và rước lễ trong Mùa Phục Sinh, không?

6. Tôi có thờ “các vị thần khác“, hoặc tôi đặt tin tưởng vào các vật đó hơn là vào Thiên Chúa, thí dụ: của cải, mê tín, bùa ngải, đồng bóng, và các hình thức ma thuật không?

II. Chúa nói: “Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em

1. Tôi có thực sự yêu thương người bên cạnh? Hay tôi lạm dụng người anh chị em của tôi, dùng họ cho các tư lợi của tôi và cư xử với họ với một cách thế mà chính tôi cũng không muốn xử với chính mình? Tôi có làm gương xấu qua lời nói hoặc việc làm của tôi không?

2. Trong gia đình của tôi, tôi có kiên nhẫn và với tình yêu thương đích thực đóng góp vào điều tốt và sự thanh thản của người khác không?

Với từng thành phần trong gia đình:

Con cái: Tôi có vâng lời cha mẹ, có kính trọng các ngài không? Tôi có giúp đỡ các ngài trong những điều cần thiết về vật chất và thiêng liêng không? Tôi có dấn thân học hành tại trường không? Tôi có kính trọng những người nắm giữ quyền bính không? Tôi có làm gương tốt trong mọi hoàn cảnh không?

Cha mẹ: Tôi có lo lắng giáo dục con cái theo tinh thần Kitô giáo không? Tôi đã làm gương tốt chưa? Tôi có nâng đỡ con cái và hướng dẫn chúng theo quyền hạn của tôi không?

Vợ chồng: Tôi có luôn trung thành trong tình cảm và hành động không? Tôi có hiểu biết và thông cảm trong những giây phút lo âu không?

3. Tôi có rộng rãi cho đi của cải của tôi để giúp những người nghèo khó hơn tôi không? Với những người tùy thuộc vào tôi, tôi có bênh vực những ai bị áp bức và giúp đỡ những ai túng thiếu không? Tôi đã đối xử thế nào với người thân cận của tôi, nhất là với những người nghèo khó, yếu đuối, bị loại trừ, những người di dân ?

4. Tôi có lưu ý tới sứ vụ được trao phó cho tôi thực hiện không? Tôi có tham gia vào các việc tông đồ và bác ái của Giáo hội, vào các sáng kiến và cuộc sống trong họ đạo không? Tôi có cầu nguyện và đóng góp phần của tôi vào các nhu cầu của Giáo hội và của nhân loại như để lo sự hiệp nhất của Giáo Hội, việc rao giảng Tin Mừng cho muôn dân, việc cổ võ và phục hồi công lý và hòa bình, không?

5. Tôi có quan tâm đến sự thiện và nền thịnh vượng của cộng đồng nhân loại nơi tôi đang sống hoặc tôi chỉ lo lắng tới các lợi ích cá nhân của tôi thôi? Tôi có tham dự vào các sáng kiến cổ võ công bình, nền luân lý công cộng, sự hòa hợp, các việc thiện phúc theo khả năng có thể không? Tôi có chu toàn các bổn phận công dân của tôi không? Tôi có đóng thuế đều đặn không?

6. Tôi có sống công bình, dấn thân, sống lương thiện trong việc làm, tình nguyện đóng góp và phục vụ công ích không? Tôi có trả lương đủ và hợp lý cho công nhân và những người dưới quyền của tôi không? Tôi có giữ các giao kèo và trung thành giữ các lời hứa không?

7. Tôi có tuân thủ vâng lời và kính trọng các quyền bính hợp pháp không?

8. Nếu tôi có nhiệm vụ nào phải thi hành hoặc các việc khác trong việc điều hành, hay tôi chỉ lo tới nhóm người chung quanh tôi; tôi có dấn thân lo cho ích lợi của những người khác, với tinh thần phục vụ không?

9. Tôi có tôn trọng sự thật và lòng trung thành, hay tôi đã làm điều ác cho người chung quanh, bằng lời nói dối, nói láo, các lời vu khống, nguyền rủa, các tố giác bất công, các phán đoán quá đáng, các vi phạm bí mật phải giữ ?

10. Tôi có chăm chú tới đời sống và sự vẹn toàn thể xác của người chung quanh, tôi có làm tổn thương tới danh dự của họ, có làm thiệt hại của cải của họ không? Tôi có thực hành hay khuyên người khác phá thai không? Tôi có nín thinh trong những trường hợp mà tôi phải cổ võ làm điều thiện không? Trong đời sống hôn nhân tôi có kính trọng giáo huấn của Giáo hội về việc mở ra đón nhận sự sống, đón nhận con cái và kính trọng sự sống không? Tôi có hành động chống lại sự an toàn trong thân xác của tôi không? (Vd: làm cho nên vô sinh . . . ). Tôi có luôn trung thành ngay cả trong tâm trí của tôi không? Tôi có giữ lòng ghen ghét người khác không? Tôi có hay cãi vã không? Tôi có nói những lời nguyền rủa và những lời có tính cách xúc phạm không, gây ra cảnh hờn giận ghen ghét không? Tôi có để cho mình sống theo sự cố chấp và ích kỷ; tôi có làm chứng cho sự vô tội của người khác không? Khi lái xe hơi hoặc xử dụng các phương tiện công cộng khác, tôi có gây  nguy hiểm cho sự sống của tôi hoặc sự sống của người khác không?

11. Tôi có trộm cắp không? Tôi có ước muốn một cách bất công của cải đồ vật của người khác không? Tôi có gây thiệt hại cho người khác trong của cải thuộc về họ không? Tôi có đền bù khi tôi lấy của cải thuộc về người khác và đền bù các thiệt hại đã gây ra không?

12. Nếu tôi đã nhận các điều lỗi, tôi có sẵn sàng làm hòa và tha thứ vì tình yêu mến Chúa Kitô không? Hay tôi giữ lại trong tâm hồn tôi sự giận ghét và ước muốn trả thù?

III. Đức Kitô nói: “Các con hãy nên trọn lành như Cha các con

1. Đâu là hướng định nền tảng của đời sống tôi? Tôi có đặt niềm xác tín vào mối hy vọng về cuộc sống đời đời không? Tôi có tìm làm sống động đời sống thiêng liêng của tôi bằng việc cầu nguyện, đọc và suy gẫm lời của Thiên Chúa, việc tham dự và lãnh nhận các Bí tích không? Tôi có thực hành việc hãm mình không? Tôi có sẵn sàng và cương quyết chừa bỏ tính xấu, dập tan các ham muốn dục vọng và các khuynh hướng về đàng xấu không? Tôi có phản ứng với những lý do ghen tị, tôi có chế ngự tính ham ăn uống không? Tôi có tự phụ và kiêu căng chỉ xác quyết cho chính mình tôi, chê ghét người khác và coi trọng tôi hơn người khác không? Tôi có áp đặt trên người khác ý muốn riêng của tôi, mà chà đạp tự do cũng như coi thường quyền lợi của người khác không?

2. Tôi dùng thời giờ, sức lực, dùng các ơn huệ tôi đã lãnh nhận được từ Thiên Chúa như “những nén bạc” nói trong Phúc Âm thế nào? Tôi có biết dùng tất cả các phương tiện này để làm tăng trưởng hơn mỗi ngày, trong sự trọn lành của đời sống thiêng liêng và trong việc phục vụ anh chị em không? Tôi có sống ươn ái và lười biếng không? Tôi đã dùng Internet và các phương tiện khác của ngành truyền thông xã hội, thế nào?

3. Tôi có lấy lòng kiên nhẫn, trong tinh thần đức tin, mà chấp nhận các đau đớn và các thử thách của cuộc sống không? Tôi có tìm cách thực hành sự hãm mình, để làm trọn những gì còn thiếu trong đau khổ của Đức Kitô không? Tôi có tuân giữ luật giữ chay và kiêng thịt không?

4. Tôi có giữ thân xác tôi trong trắng và thanh tịnh theo bậc sống của mình và nghĩ rằng đó là đền thờ của Chúa Thánh Thần, được dành cho cuộc sống lại và vinh quang đời đời không? Tôi có giữ giác quan của tôi và tránh làm nhơ bẩn trong tinh thần và trong thể xác bằng các tư tưởng và ước muốn xấu, bằng các lời nói và các hành động bất xứng không? Tôi có đọc các sách báo, các bài luận, các trình diễn nghệ thuật, các cuộc vui chơi giải trí ngược lại với phẩm giá của con người và theo Kitô giáo không? Thái độ, hạnh kiểm của tôi có làm gương xấu cho người khác không?

5. Tôi có hành động ngược lại với lương tâm của tôi, vì sợ sệt hoặc vì giả hình không?

6. Tôi có tìm cách hành xử trong tất cả và luôn luôn theo sự tự do chân chính của các con cái của Thiên Chúa và theo luật của Thánh Thần, hoặc tôi đã để cho mình làm nô lệ các dục vọng của mình?

7. Tôi có bỏ, không làmđiều thiện nào mà tôi có thể thực hiện được không ?

(Dịch theo bản văn tiếng Ý do văn phòng Lễ nghi Phụng vụ của Đức Thánh Cha soạn ngày 26-03-2014).

Chú ý : Bản cử hành này bằng tiếng Ý dùng trong buổi Cử hành Thống hối tại Đền Thờ Thánh Phêrô, thứ 6, ngày 28-03-2014. Bản dịch này giúp sống Mùa Chay thánh năm 2014, cũng như một mẫu giúp Cử Hành Thống Hối trong Mùa Chay và trong các thời gian khác.

Linh mục Phanxico Borgia Trần Văn Khả ngày 28-03-14 

Comments are closed.