Sắc tím

0


Dòng sông tím búp lục bình
Đồi cao tím cả bóng hình Giêsu
Can-vê chiều tím mây mù
Đời tôi vắng Chúa quạnh hiu não nề

Hoa sen sắc tím gọi về
Trái tim thống hối nhớ lời thề xưa
Tơ trời buông cánh đong đưa
Nối lời giao ước thân thưa cùng Ngài.

Thủy chung nào dám phôi phai
Dẫu đời vạn nẻo, chông gai khổ hình
Đời tôi hiến lễ hy sinh
Như Giêsu đã hiến mình vì yêu …

Sr. Như Hà

Comments are closed.