Suy niệm với Mẹ – Ngày 13.03

0

Thứ Năm 13/03/2014

Mt 7,7-12

“Hễ ai xin thì nhận được” (Mt 7,7)

Như Mẹ: Đó là một lời hứa chắc chắn Chúa dành cho tất cả mọi người, những ai luôn kiên trì và tin vào Chúa. Thiên Chúa là Đấng toàn năng, Người biết rõ chúng ta cần gì, hơn cả chính chúng ta. Thế nhưng, Người chờ đợi chúng ta mở lời cầu xin, xin với một tâm tình khiêm nhường và với lòng tin mạnh mẽ.

Với Mẹ: Lạy Chúa, có nhiều lúc chúng con cầu xin nhưng chẳng được nhận lời vì chúng con xin không thành tâm. Xin mà không được, chúng con lại oán trách Chúa. Xin dạy chúng con biết rằng mọi điều Chúa ban đều tốt cho chúng con. Xin cho chúng con vững tin vào Chúa mỗi khi cầu xin, và tin là Chúa đã nhận lời rồi.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy chúng con biết đón nhận tất cả mọi điều xảy đến với chúng con như là một hồng ân của Chúa.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.