Suy niệm với Mẹ – Ngày 15.03

0

Thứ Bảy 15/03/2014

Mt 5,43-48

“Anh em hãy nên hoàn thiện
như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện
(Mt 5,48)

Như Mẹ: Lời Chúa hôm nay kêu gọi chúng ta nên hoàn thiện theo như Chúa dạy: Yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ mình. Điều này xem ra quá khó với chúng ta là những người đầy yếu đuối và tội lỗi. Thế nhưng, Chúa luôn muốn ban sức mạnh giúp chúng ta làm được điều này, nếu chúng ta thật lòng khao khát và tin Chúa, cùng cố gắng hết sức mình.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con nghĩ rằng mình là loài thụ tạo, yếu đuối và đầy tội lỗi, làm sao nên hoàn thiện được? Nhưng đó lại là điều Chúa mời gọi chúng con, xin ban cho chúng con có được một trái tim yêu thương như Chúa để chúng con mỗi ngày một nên giống Chúa hơn.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, Mẹ hãy xin Chúa ban ơn nâng đỡ để mỗi ngày chúng con nên hoàn thiện hơn.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.