Suy niệm với Mẹ – Ngày 16.03

0

Chúa Nhật 16/03/2014 

Tuần II Mùa Chay – Năm A

Mt 17,1-9

“Y phục Người trở nên chói lọi như mặt trời” (Mt 17,2b)

Như Mẹ: Ngày hôm nay, Chúa Giêsu đã cho các môn đệ của mình được nếm hưởng trước vinh quang của ngày Người Phục sinh. “Y phục Người trở nên chói lọi” là hình ảnh tiên báo cho sự vinh thắng của Người. Trong ngày sau hết, Chúa cũng sẽ ban cho chúng ta được sống lại với thân xác chói lọi trong ánh sáng phục sinh.

Với Mẹ: Lạy Chúa, qua việc Chúa biến hình trên núi, Chúa muốn củng cố niềm tin cho các môn đệ, Chúa cũng mời gọi chúng con phải biết thay đổi con người của mình dưới ánh sáng của Lời Chúa.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con luôn biết để Lời Chúa hướng dẫn đời sống mình, hầu sau này chúng con cũng vào chiêm ngưỡng ánh  vinh quang phục sinh với Chúa.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu chịu phép rửa nơi sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.