Suy niệm với Mẹ – Ngày 18.03

0

Thứ Ba 18/03/2014

Mt 23,1-12

“Anh em chỉ có một Thầy” (Mt 23,8)

Như Mẹ: Chúa Giêsu dạy chúng ta biết rằng trên đời này chỉ có một mình Thiên Chúa cùng giáo lý của Người mới là cái mà chúng ta phải tìm kiếm. Chúng ta chỉ có một Thầy dạy duy nhất là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta tránh xa lối sống của những người thích phô trương và đạo đức giả như các Pharisêu.

Với Mẹ: Lạy Chúa, con người ngày nay ham thích danh vọng, địa vị hơn là sống đơn sơ, khiêm nhường. Đối với chúng con, giáo lý của Chúa là một cái gì đó để thờ hơn là để sống. Chúng con thích học từ internet, từ sách báo, từ truyền hình hơn là đến với thánh lễ để nghe Lời Chúa và sống như Chúa sống.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con biết quay về với Lời Chúa, vì chỉ có Lời Chúa mới đem lại cho chúng con sự sống thật.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.