Suy niệm với Mẹ – Ngày 21.03

0

Thứ Sáu 21/03/2014  

Mt 21,33-43.45-46

“Đứa thừa tự đây rồi,
nào ta giết quách nó đi” (Mt 21,38)

Như Mẹ: Đứng trước sự khốn cùng của con người do tội lỗi gây ra, Thiên Chúa đã ban chính Con Một của mình làm giá chuộc con người. Ngài muốn tìm mọi cách để đưa con người về với tình yêu và hạnh phúc vĩnh cửu. Thiên Chúa luôn tôn trọng tự do của con người, Ngài không bắt ép nhưng luôn mời gọi chúng ta cộng tác vào chương trình cứu độ này.

Với Mẹ: Lạy Chúa, những tá điền xưa kia vì lòng tham đã giết chết đứa con một của chủ mình. Ngày nay chúng con cũng từ chối Chúa Giêsu bằng lối sống vật chất, hưởng thụ và vô tâm. Chúng con sợ rằng khi sống cho Chúa chúng con sẽ thiệt thòi.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con luôn biết thi hành ý Chúa cùng đón nhận mọi khó khăn như là một quà tặng của Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.