Suy niệm với Mẹ – Ngày 25.03

0

 Thứ Ba 25/03/2014

LỄ TRUYỀN TIN

Lc 1,26-38

“Đức Chúa ở cùng Bà” (Lc 1,28)

Như Mẹ: Để thực hiện kế hoạch cứu độ của mình, Thiên Chúa đã mời gọi một con người thật tầm thường nhỏ bé để cộng tác với mình: Cô trinh nữ Maria của vùng quê Nadarét nghèo khổ đã diễm phúc được chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Vì tấm lòng trong trắng, vì luôn biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa, Mẹ đã trở nên gương mẫu và là Mẹ của tất cả người Kitô hữu chúng ta.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xưa kia Con Chúa đã đến trần gian làm người nhờ hai tiếng “xin vâng” đầy can đảm của Mẹ Maria. Ơn Thiên Chúa luôn tuôn đổ trên Mẹ vì Mẹ đã dám phó thác đời mình cho kế hoạch của Chúa.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con cũng dám từ bỏ tất cả để đặt trọn niềm tin của mình nơi tình yêu và quyền năng của Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh)

Comments are closed.