Suy niệm với Mẹ – Ngày 26.03

0

Thứ Tư 26/03/2014

Mt 5,17-19

“Thầy đến để kiện toàn” (Mt 5,17b)

Như Mẹ: Luật là một phương tiện để chúng ta có thể nhận biết và sống như Thiên Chúa mời gọi chúng ta. Điều quan trọng hơn hết trong việc giữ luật là tinh thần yêu thương và bao dung. Chúa Giêsu đến trần gian để giúp chúng ta hiểu và sống luật với tình yêu và niềm tin.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Con Chúa đã đến trần gian để cứu vớt chúng con trước vực thẳm của tội lỗi và sự chết. Đó là minh chứng cho chúng con về lòng bao dung và tha thứ vô bờ của Chúa trước những vấp phạm của chúng con. Và Chúa cũng mời gọi chúng con sống luật yêu thương như Chúa đã dạy và đã sống.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con luôn ý thức rằng “yêu thương là chu toàn lề luật” để chúng con biết đón nhận và sẵn sàng hy sinh cái tôi của mình vì mọi người.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.