Suy niệm với Mẹ – Ngày 27.03

0

p style=”text-align: center;” align=”center”>Thứ Năm 27/03/2014

Lc 11,14-23 


“Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn” (Lc 11,17)

Như Mẹ: Con người ngày nay dường như vô cảm trước khó khăn và đau khổ của người khác. Ma quỷ đã gieo vào thế gian sự chia rẽ và thù hận. Vì thiếu niềm tin vào Chúa, con người đã đánh mất cảm thức về tội lỗi. Khi mất cảm thức về tội lỗi, con người sẵn sàng loại trừ, kết án và tiêu diệt lẫn nhau. Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta rằng “Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn”. Khi chia rẽ, loại trừ lẫn nhau, con người đánh mất sự bình an và yêu thương.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin thương đổi mới tâm hồn khô khan và chai lì của chúng con để chúng con biết nhạy cảm trước nỗi đau của đồng loại, biết cảm thông và biết chia sẻ với tha nhân, nhất là những người đau khổ.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin đồng hành với chúng con trên bước đường đời đầy cám dỗ và thử thách này.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.