Suy niệm với Mẹ – Ngày 29.03

0

Thứ Bảy 29/03/2014

Lc 18,9-14

“Lạy Chúa, xin thương xót con
vì con là kẻ tội lỗi” (Lc 18,13b)

Như Mẹ: Người Pharisêu luôn tự cho mình là công chính, họ không cần đến lòng thương xót của Chúa. Họ sống chỉ duy luật, mà thiếu tình thương. Còn người thu thuế thì khiêm nhường, xin lòng thương xót và sự tha thứ của Thiên Chúa. Anh ta đã được Thiên Chúa đoái thương vì sự can đảm thú nhận tội lỗi của mình.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con chỉ biết nhìn người khác, xoi mói nhìn vào cuộc đời họ, để chê trách và lên án họ. Chúng con ít khi nhìn vào chính mình để nhận ra sự yếu kém và tội lỗi của mình, rồi từ đó hướng tâm hồn lên cùng Chúa mà xin ơn tha thứ và xót thương.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa thương “tha thứ mọi lỗi lầm và thanh tẩy chúng con khỏi mọi tội lỗi.”

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin cho được ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.