Ý cầu nguyện tháng 3/2014

0

Tháng 3

THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

+  Cầu cho tất cả mọi người thuộc mọi nền văn hóa trên thế giới biết tôn trọng quyền lợi  và phẩm giá người nữ. Xin cho chị em trong Hội dòng luôn thể hiện ơn gọi phụ nữ qua cuộc sống yêu thương, tế nhị, dịu dàng, quảng đại và dấn thân phục vụ.

+ Cầu cho có nhiều người trẻ biết đón nhận lời mời gọi của Chúa, quảng đại hiến dâng và dấn thân cho sứ vụ rao giảng Tin Mừng. 

Thứ Năm, ngày 13.03

Kỷ niệm ngày Đức Phanxicô được bầu làm Giáo Hoàng (2013)

* CÁC NGÀY GIỖ 

Thứ Ba, ngày 04.03    

– Chị Anna Benigna Đinh Thị Thanh Loan (1980)

Thứ Tư, ngày 05.03: THỨ TƯ LỄ TRO

–  Chị Calista Tống Thị Ngoan (1974).

–  Chị Maria Nguyễn Thị Tin (Ḍu, 2010)

–  Chị Rosa Cécilia Vũ Thị Hạt (2013)

Thứ Năm, ngày 06.03

– Chị Maria Gioanna Đinh Thị Nhăn (2003)

Thứ Tư, ngày 12.03

–  Chị Matta Nguyễn Thị Tín (2002)

Thứ Năm, ngày 13.03

– Chị Lucia Vũ Thị Liên Hương (Hoàng, 2001)

Chúa Nhật, ngày 23.03

– Chị Maria Nguyễn Thị Thược (1996)

Thứ Hai, ngày 24.03

– ChịLaurenta Chu Thị Xuân Phương (2006)

Thứ Ba, ngày 25.03

– Chị M.Josephina Vũ Thị Thọ (1975)

Thứ Sáu, ngày 28.03

– Chị Anastatia Lê Thị Đài (1969).

– Chị Maria Lưu Thị Hiên (Mạch, TH.1995)

Thứ Bảy, ngày 29.03

–  Mẹ BT.Tiên Khởi Êmilia Nguyễn Thị Sê (1975) 

* CÁC NGÀY BỔN MẠNG

Thứ Tư, ngày 19.03: THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA. Lễ trọng

 –  Giáo phận Xuân Lộc.

–  Bổn mạng Nhì của Hội dòng.

–  Tv.Thánh Giuse II, Tx.Thánh Giuse I

–  Lớp Giuse (Khấn lần I,1998).

Thứ Ba, ngày 25.03: LỄ TRUYỀN TIN  Lễ trọng

– Tu viện Truyền Tin

– Chị Ngọc Lan (Pt.Giám tập), Chị Suy , Chị Tim, Chị Phương Mai, Chị Phương Nga, Chị Lê Bích Vân, Chị Phạm Kim Yến, Chị Yên, Chị Trương Phượng.

–  Lớp Fiat (Khấn lần I,1997)

Comments are closed.