Nẻo sáng niềm tin

0


Cha xin con vẻ sáng ngời đôi mắt,
Dám tin yêu vào chính Đấng Phục Sinh.
Để con hân hoan chấp nhận quên mình,
Đem ánh sáng cho người mù cần đến.

Để sống tin yêu,
Cha xin con một đôi chân nhanh nhẹn,
Dám lên đường hướng tầm mắt ra xa,
Này đại dương con tung lưới “tình Cha”
Đôi chân ấy cho phế nhân hạnh phúc.

Để sống tin yêu,
Cha xin con những đôi tai tâm thức,
Biết lắng nghe những sâu lắng cuộc đời,
Biết sẻ chia tình mến Chúa khôn vơi,
Đem thông hiểu tới những người điếc lác.

Để sống tin yêu,
Cha xin con những đôi tay kiệt tác,
Biết phát minh những tác phẩm yêu thương,
Biết gieo vãi trên muôn nẻo dặm trường,
Đôi tay mới cho những người què cụt.

Để sống tin yêu,
Cha chỉ xin con, cuộc khám phá thực,
Sự hiện diện của chính Đấng Phục Sinh,
Để con luôn “như thấy Đấng vô hình”,
Trong nhịp sống cuộc lữ hành thế giới.

Sr. Agnès Hoàng Thị Hòa

Comments are closed.