Suy niệm với Mẹ, ngày 10.4

0

Thứ Năm 10/04/2014

Ga 8,51-59

“Trước khi có ông Apraham
thì Tôi, Tôi Hằng Hữu” (Ga 8,58)

Như Mẹ: Qua cuộc đối thoại của Chúa Giêsu với người Do Thái hôm nay, ta thấy Chúa luôn tha thiết mời gọi họ cũng như chúng ta đón nhận mặc khải thực sự về Người. Chúa Giêsu khẳng định Người hiện hữu vô tận, không phụ thuộc vào thời gian, là Đấng làm chủ vũ trụ và mọi thụ tạo,… Người là Con duy nhất của Chúa Cha, đã xuống thế làm người để cứu độ nhân loại lầm than và tội lỗi chúng ta.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin giúp chúng con ý thức rằng Chúa luôn hiện hữu với chúng con và ở trong chúng con, để những việc chúng con làm trở nên dấu chỉ cho sự hiện diện của Chúa, cùng tìm được sức mạnh mà chiến đấu với cám dỗ.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, xin cho chúng con được cảm nhận sự hiện hữu của Chúa trong cuộc đời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.