Suy niệm với Mẹ, ngày 11.4

0

Thứ Sáu 11/04/2014 

Lễ nhớ thánh Stanislao, Tử đạo

Ga 10,31-42

“Còn nếu tôi làm các việc đó
thì dù các ông không tin tôi  ít ra cũng hãy tin các việc đó”

(Ga 10,38)

Như Mẹ: Vì thương, Ngôi Hai Thiên Chúa đã chấp nhận mang lấy xác phàm để chuộc lại những lỗi lầm đã khiến chúng ta mất đi sự tương giao tình yêu với Chúa. Người vẫn không ngừng mời gọi chúng ta, như đối với người Do Thái thời xưa, là hãy tin vào tình yêu thương của Chúa Cha qua những công việc Người làm.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin hãy khắc vào tim chúng con những lời dạy của Chúa, và khơi lên trong chúng con lòng khao khát sống Lời đó mỗi giây phút trong đời. Dù biết rằng với thân phận yếu đuối, chúng con sẽ dễ bị những cám dỗ từ chối Chúa trong cuộc sống, nhưng chúng con tin là Chúa không bỏ rơi chúng con bao giờ. Xin Chúa ở lại với chúng con luôn.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ cho chúng con biết suy đi nghĩ lại những lời Chúa Giêsu dạy như Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó lằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.