Suy niệm với Mẹ, ngày 25.4

0

Thứ Sáu 25/04/2014

Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Ga 21,1-14

“Người bảo các ông cứ thả lưới xuống
bên phải mạn thuyền thì sẽ bắt được cá” (Ga 21,6)

Như Mẹ: Chúa đến với chúng ta qua những việc rất thường ngày của cuộc sống. Người muốn cùng ta chia sẻ nỗi khó khăn vất vả do cuộc đời mang lại. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta hãy xin Chúa đến, để Người cùng làm việc với chúng ta, để cho dù có thành công hay thất bại, chúng ta vẫn cảm thấy hạnh phúc.

Với Mẹ: Chúa Giêsu ơi, Chúa luôn hiện diện bên con và cũng làm việc giúp đỡ con, khi gặp thử thách xin cho con luôn biết bền tâm chạy đến cùng Chúa và xin Chúa đừng bỏ con những khi con quên Người.

Nhờ Mẹ: Nhờ sự cầu bầu của Mẹ, con sẽ cố gắng tập từng ngày ý thức rằng Chúa luôn hiện diện trong con để con sống cuộc đời này có ý nghĩa hơn.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu chịu phép rửa nơi sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.