Suy niệm với Mẹ, ngày 26.4

0

Thứ Bảy 26/04/2014  

Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Mc 16,9-15

“Người khiển trách các ông
không chịu tin và cứng lòng” (Mc 16,14)

Như Mẹ: Ơn đức tin là ơn không thể tự sức mình mà chúng ta có thể có được, nhưng là do Chúa ban. Các môn đệ đã ở bên cạnh Chúa lâu như vậy, chứng kiến nhiều phép lạ của Chúa mà vẫn còn chưa hiểu, chưa tin Chúa thật sự thì chúng ta lại càng phải xin ơn Người soi sáng và nâng đỡ cho đức tin còn yếu kém của mình.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con xác tín rằng Chúa luôn ban ơn và tạo cơ hội giúp chúng con củng cố lòng tin vào Người. Xin tăng thêm đức tin cho chúng con, để từ đó chúng con dám mạnh mẽ, can đảm làm chứng cho tình yêu của Chúa.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, xin giúp chúng con củng cố niềm tin của mình bằng cách luôn biết suy niệm Lời Chúa và cầu nguyện cùng Chúa.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.