Suy niệm với Mẹ, ngày 27.4

0

Chúa Nhật 27/04/2014

Tuần II PS – Kính Lòng Thương Xót Chúa 

Ga 20,19-31

“Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20,22)

Như Mẹ: Chúa Thánh Thần là vị Thiên Chúa hay bị chúng ta lãng quên nhất. Thế nhưng Ngài luôn âm thầm nâng đỡ, trợ giúp chúng ta trong cuộc sống. Ngài luôn hướng dẫn chúng ta đi theo con đường Thiên Chúa muốn. Vì thế chúng ta phải năng chạy đến cảm tạ Ngài và xin Ngài phù giúp vì “chỉ có Thần Khí mới làm cho chúng ta sống”.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, trong cuộc đời trần thế của Chúa, Chúa đã luôn để cho Chúa Thánh Thần thúc đẩy, hướng dẫn. Xin giúp chúng con biết mở lòng đón nhận ơn ban của Chúa Thánh Thần và sống mật thiết với Ngài.

Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, xin giúp chúng con luôn biết sống một niềm hiếu thảo với Chúa bằng cách biến đổi đời sống theo ơn Chúa Thánh Thần soi sáng.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.