Suy niệm với Mẹ – ngày 28.6

0

 Thứ Bảy, ngày 28.06.2014 

TRÁI TIM ĐỨC MẸ

Lc 2, 41-51

Mẹ hằng ghi nhớ tất cả
những điều ấy trong lòng (Lc 2,51)

Như Mẹ: Mẹ Maria là mẫu gương tuyệt vời cho chúng ta về một tấm lòng trung trinh với Thánh ý Chúa. Cung lòng của Mẹ thật vẹn toàn, thật xứng đáng đến nỗi Ngôi Lời đã chấp nhận nhập thể làm người trong đó. Mẹ luôn lưu giữ mọi lời nói và kỷ niệm về Chúa để chiêm ngắm.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Tạ ơn Chúa đã ban cho nhân loại chúng con Mẹ Maria, là Mẹ của Chúa và cũng là Mẹ của chúng con, một người mẹ tuyệt vời vì luôn chăm lo cho đoàn con. Xin cho chúng con luôn hướng nhìn lên Mẹ Maria, biết noi gương Mẹ mà giữ tâm hồn cho sạch tội, để xứng đáng là ngôi nhà cho Chúa ngự.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria! Chúng con tôn kính trái tim vô nhiễm cực thánh của Mẹ. Xin Mẹ cũng giữ gìn trái tim chúng con luôn vẹn tuyền.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.