Suy niệm với Me, ngày 27.7

0

Ngày 27.07.2014

Chúa Nhật 17 TN – Năm A, Tv tuần 1

 Mt 13,44-52

Nước Trời giống như kho báu chôn trong ruộng (Mt 13,44)

Như Mẹ: Nước Trời giống như một kho báu, mà kho báu thường được chôn sâu nơi kín đáo. Phải bỏ công vất vả tìm kiếm, đào bới thì mới thấy được. Để có được Nước Trời, con người phải hy sinh, phải vất vả tìm kiếm thì mới có được. Khi có được Nước Trời, là có được một kho báu vô cùng quý giá, không thể hư hoại được. Ai lại không thích kho báu đó?

Với Mẹ: Xã hội ngày nay có quá nhiều cám dỗ khiến con người không còn cảm thấy giá trị cao quý của ơn cứu độ. Người ta mải mê đi tìm của cải trần gian mau hư chóng qua. Xin Chúa cho chúng con biết từ bỏ những cái chóng qua mà lo tìm kiếm Nước Trời.

Nhờ Mẹ: Mẹ đã sống hoàn toàn vì Nước Trời, xin thêm sức mạnh để chúng con biết lo thu tích của cải cho Nước Trời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin cho được ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).  

Comments are closed.