Suy niệm với Mẹ, ngày 12.7

0

Thứ Bảy, ngày 12.07.2014 

Mt 10,24-33

“Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác
mà không thể giết được linh hồn” (Mt 10,28)

Như Mẹ: “Đừng sợ!”- Đó là giáo huấn của Đức Giêsu dành cho các môn đệ xưa kia, nhưng cũng dành cho mọi Kitô hữu ngày nay trong việc làm chứng về Chúa Giêsu cho mọi người. Hãy sống đức tintrong tình yêu và lòng can đảm khi phải đối diện với hiểm nguy đến tính mạng.

Với Mẹ: Lạy Chúa, những khó khăn thử thách trong cuộc sống đôi khi khiến chúng con sợ hãi và đánh mất niềm tin, nhưng Chúa luôn luôn nhắc chúng con: hãy tin tưởng, phó thác vào sự quan phòng của Chúa. Xin Người giải thoát chúng con khỏi những sợ hãi ở thế gian này.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria! Xin Mẹ dẫn chúng con bước đi trong đường lối công chính của Thiên Chúa, và xin cùng chúng con đem Tin Mừng của Chúa đến với những anh chị em ngoại giáo.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.  

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.