Suy niệm với Mẹ, ngày 13.7

0

 Chúa Nhật, ngày 13.07.2014 

 Mt 13,1-23

“Trong khi người ấy gieo
thì có những hạt rơi xuống vệ đường” (Mt 13,4)

Như Mẹ: Dụ ngôn cho ta thấy sự tương phản: những người có thiện chí đón nhận giáo huấn của Chúa thì mầu nhiệm sẽ được tỏ lộ cách trọn vẹn, còn những tâm hồn hờ hững thì mầu nhiệm vẫn luôn bị che phủ. Chúa không phân biệt người này kẻ kia, có sự khác biệt hay tương phản là ở nơi con người sẵn lòng đón nhận hay hờ hững khước từ giáo huấn của Chúa.

Với Mẹ: Chúa luôn mời gọi chúng con mở lòng đón nhận Lời Chúa, và phải cảnh giác trước những mưu mô của ma quỉ khiến cho Lời Chúa bị chết nghẹt. Xin mở rộng tâm hồn chúng con,để Lời Chúa trổ sinh hoa trái nơi mảnh đất của cuộc đời chúng con.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ dạy chúng con biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa hằng ngày.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.  

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.