Suy niệm với Mẹ, ngày 14.7

0

Thứ Hai, ngày 14.07.2014

Thánh Camilô Lenllis, Lm

 Mt 10,34 – 11,1

“Ai tìm giữ mạng sống mình thì sẽ mất,
còn ai mất mạng sống mình vì Thầy
thì sẽ tìm được mạng sống ấy”

(Mt 10,39)

Như Mẹ: Đức Giêsu đã đến trần gian và mặc khải mầu nhiệm Nước Thiên Chúa. Nhưng để đón nhận được mầu nhiệm cao cả này, cần phải có một thái độ chọn lựa dứt khoát và quyết liệt. Ai liều mất mạng sống mình để dành trọn tình yêu cho Đức Giêsu Kitô, thì người đó sẽ giữ được mạng sống mình ở trong vương quốc của Người.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết đón nhận mọi hoàn cảnh, sự việc xảy ra với tinh thần vui tươi. Xin cho chúng con biết chọn Chúa trên hết mọi sự. Nếu phải mất mọi sự để có Chúa, thì xin cho chúng con biết sẵn sàng.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria! Xin cho chúng con luôn sống trong tình yêu vì Chúa Kitô.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu chịu phép rửa nơi sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.  

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.