Suy niệm với Mẹ, ngày 15.7

0

Thứ Ba, ngày 15.07.2014

Thánh Bônaventura, gmts – lễ nhớ

Mt 11,20-24

“Đến ngày phán xét, đất Xơđôm còn được xử khoan hồng hơn các ngươi” (Mt 11,24).

Như Mẹ: Chúa Giêsu giảng dạy, làm phép lạ nhưng những người Do Thái không tin, nên Chúa đã quở trách vì sự cứng lòng của họ. Qua đó, Chúa mời gọi người Kitô hữu chúng ta hãy khiêm nhường đón nhận Lời Chúa và không ngừng “canh tác” để hạt giống Lời Chúa được sinh hoa kết quả dồi dào.

Với Mẹ: Lạy Chúa, nhiều lúc con đón nhận ơn lành của Chúa với một thái độ hờ hững, thậm chí còn nghĩ đó là điều con đáng được. Có lúc con đã quên đi bản chất yếu kém và thấp hèn của mình. Xin cho con biết mình tội lỗi mà tìm về với Chúa là sức mạnh của đời con.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ, xin Mẹ hãy chỉ cho con biết sống Lời Chúa, để Lời Chúa cải hóa trái tim khô cằn và chai lì của con.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.  

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.