Suy niệm với Mẹ, ngày 16.7

0

Thứ Tư 16.07.2014

Đức Mẹ núi Carmêlô

 Mt 11,25-27

“Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết,
nhưng mạc khải cho những người bé mọn” (Mt 11,25).

Như Mẹ: Đức Giêsu đã ca ngợi những người sẵn sàng đón nhận mầu nhiệm Nước Trời với thái độ tín thác, khiêm hạ và đơn sơ. Còn những người tự mãn, tự kiêu cho mình là khôn ngoan thông thái, thì mầu nhiệm Nước Thiên Chúa lại bị dấu kín đối với họ.

Với Mẹ: Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì thái độ kiêu ngạo, vì thấy mình hiểu biết nhiều nên đã khước từ và sao lãng Lời Chúa. Xin giúp con trở nên đơn sơ và khiêm nhường, để Nước Chúa được bày tỏ nơi con người yếu đuối của con.

Nhờ Mẹ: Mẹ đã sống hoàn toàn tín thác vào Chúa. Mẹ thật đơn sơ và khiêm nhường trước mặt Chúa.Xin Mẹ dẫn con đi trên đường mà Mẹ đã đi và đã sống để theo Chúa.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.  

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.