Suy niệm với Mẹ, ngày 26.7

0

Thứ Bảy, ngày 26.07.2014

Thánh Gioakim và thánh Anna – lễ nhớ

Mt 13,16-17

Nhiều người mơ ước điều anh em được thấy và được nghe (Mt 13,17)

Như Mẹ: Thánh Gioankim và Anna quả là những người có phúc, đôi bạn tuyệt vời này đã được hồng phúc làm song thân của Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa. Chúng ta không thể tự chiếm lấy cho mình hạnh phúc đích thực, tất cả hồng ân mà chúng ta có được đều do bởi lòng thương xót và tình yêu của Chúa mà thôi.

Với Mẹ: Chúng con được làm con Chúa, không phải do sức riêng chúng con. Nhưng đó là hồng ân Chúa ban cho chúng con. Xin cho chúng con biết trân trọng ân huệ cao quý này để sống cho xứng đáng, và xin cho chúng con cũng biết làm cho ân huệ của Chúa sinh nhiều hoa trái hơn.

Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, Mẹ là người luôn tôn trọng ân huệ Chúa ban.Xin giúp chúng con biết sống trong niềm cảm mến tri ân Chúa trọn cuộc đời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.  

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.