Suy niệm với Mẹ, ngày 30.7

0

Thứ Tư, ngày 30.07.2014

Thánh Phêrô Kim Ngôn, Gmts

 Mt 13,44-46

Vị thương gia đi tìm ngọc quý (Mt 13,45)

Như Mẹ: Chúa Giêsu đến trần gian để mặc khải mầu nhiệm Nước Trời và dạy cho người ta biết cách để chiếm được nó. Người thương gia tìm mọi cách để được viên ngọc quý. Chúng ta cũng phải dám từ bỏ tất cả để hết mình cùng với ơn ban của Chúa mà tìm kiếm Nước Trời, thì chúng ta mới có thể thật sự tìm thấy Nước Trời.

Với Mẹ: Lạy Chúa! Xin giúp chúng con đừng ỷ vào ơn được làm con Chúa mà không cố gắng để làm cho ơn đó sinh lợi ích cho người khác. Xin cho chúng con tích cực làm cho người chưa biết Chúa được nhận biết Chúa, cho đến khi chúng con được nghỉ ngơi trong Chúa, đó là cách chúng con đang thu tích cho Nước Trời.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria! Xin giúp chúng con chu toàn bổn phận hằng ngày với một lòng tin tưởng, nhẫn nại và yêu mến. Xin cho chúng con biết làm việc không vì ai nhưng vì Chúa mà thôi.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.