Triều đại 259: Chân phước Giáo hoàng Piô XI

0

Đức Giáo Hoàng Piô XI sinh ngày 31-5-1857, tại Desio thuộc vùng Milanô, nước Ý, tên thật là Ambrogio Damiano Achille Ratti. Năm 1867, vào chủng viện Seveso, sau đó chuyển đến chủng viện Monza. Năm 1875, ngài vào chủng viện tại Milanô, rồi năm 1879, vào Học viên Lombardi ở Roma. Chịu chức linh mục ngày 20-12-1879 tại Đền thờ thánh Gioan Latêranô, ngài đậu ba bằng tiến sĩ: Triết, Thần học và giáo luật ở Đại học Grêgôriô. Ngày 25-4-1918, ngài làm kinh lý tông tòa ở Balan, khâm sứ Tòa thánh và Giám mục Lêpantô. Tháng 5-1921, ngài được đức Bênêđictô XV bổ nhiệm làm tổng Giám mục Milanô, được thăng Hồng y ngày 13-6-1921. Sau khi đức Bênêđictô XV qua đời, ngài được bầu làm Giáo hoàng ngày 6-2, đăng quang ngày 12-2-1922 với danh hiệu là Piô XI.

Sau khi lên ngôi, ngài tái lập việc ban phép lành tòa thánh cho dân chúng từ cửa sổ lâu đài nơi ở của Đức Giáo Hoàng bên cạnh đền thờ thánh Phêrô. Thói quen này đã bị gián đoạn bởi đức Piô IX từ năm 1870 và được nhiều người mến mộ, nhất là nước Ý sẵn sàng tái lập ngoại giao với Tòa thánh. Ngài dàn xếp với Mussolini về vấn đề Roma qua thỏa ước Lateranus được ký kết năm 1929, qua đó, nước Ý nhìn nhận Vatican như một quốc gia độc lập, tự trị, có lãnh thổ và luật lệ riêng, có nền chính trị riêng và Đức Giáo Hoàng là vị lãnh tụ tối cao. Đối lại, nước Vatican nhìn nhận Roma là thủ đô của nước Ý. Ngài là một nhà chính trị đại tài, một nhà ngoại giao rất giỏi, đồng thời, cũng là một người rất cương quyết trong vấn đề tín lý. Qua nhiều sắc lệnh, ngài kết án cả chủ nghĩa cộng sản lẫn chủ nghĩa chuyên chế và phát xít. Ngài lưu tâm đến Đông Phương qua việc tấn phong Giám mục Trung Quốc và Giám mục Nhật Bản đầu tiên, mở rộng Học viện Giáo hoàng Đông Phương, lập một chủng viện Nga. Ngài khuyến khích việc giáo dục Kitô giáo. Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu được ngài tuyên phong có ảnh hưởng mạnh trong cuộc sống thiêng liêng của ngài. Ngài tổ chức chuyền giáo và quảng bá văn hóa văn hóa Công giáo bằng cách thành lập nhiều viện đại học tại nhiều nơi trên thế giới. Ngài cổ võ các tổ chức Công giáo Tiến hành và bênh vực nó trước mọi công kích. Là một quốc gia độc lập, ngài thành lập Đài phát thanh Công giáo Vatican được thiết kế bởi Guillaume Marconi. Đây là sự kiện quan trọng đối với bình diện quốc tế, qua đó tiếng nói của Đức Giáo Hoàng và Tòa thánh được loan truyền khắp thế giới bằng nhiều thứ tiếng. Ngài qua đời ngày 10-2-1939 và được tôn phong chân phước ngày 3-9-2000.

Comments are closed.