Suy niệm với Mẹ, ngày 17.9

0

Thứ Tư, ngày 17.09.2014

Thánh Robertô Belarminô, Gmts 

Lc 7,31-35

“Ông Gioan đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ông bảo:
‘Ông ta bị quỷ ám.’ Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì các ông lại bảo: ‘Đây là tay ăn nhậu’.” (Lc 7,33-34).

Như Mẹ: Chúa đã đến thế gian trong thân phận một phàm nhân. Chúa hòa đồng với chúng ta trong từng chuyện nhỏ nhặt nhất, ngoại trừ tội lỗi. Thế mà có những người vịn vào đó để trách Chúa thế này thế kia. Thế đấy! Lòng người thật khó chiều. Họ chỉ muốn người khác thuận theo ý họ, nhưng đường lối Thiên Chúa thì khác xa suy nghĩ của con người.

Với Mẹ: Xin Chúa giúp con biết chọn sống theo đường lối Ngài muốn nơi con, dù cho lối sống đó có tạo tiếng xì xào trong nơi con đang sống.

Nhờ Mẹ: Quyết định thưa tiếng “xin vâng” của Mẹ chắc cũng gây thắc mắc cho nhiều người, thế nhưng Mẹ đã trung thành đến cùng. Xin Mẹ cũng giúp con trung thành sống theo ý Chúa.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 

Comments are closed.