Suy niệm với Mẹ, ngày 19.9

0

Thứ Sáu, ngày 19.09.2014

Thánh Gianuariô, Gmtđ

Lc 8,1-3

“Đức Giêsu rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa.
Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh”
(Lc 8,1-2)

Như Mẹ: Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy, cùng đi rao giảng với Đức Giêsu có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ. Họ là những người đến từ nhiều thành phần khác nhau. Họ cộng tác với Đức Giêsu theo nhiều cách thức khác nhau, tùy theo khả năng của mình. Và Đức Giêsu luôn trân trọng sự cộng tác của mỗi người.

Với Mẹ: Chúa luôn dành cho con người một vị trí đặc biệt trong chương trình của Ngài. Xin giúp con nhận ra vị trí của mình để con đóng góp phần tốt nhất vào chương trình của Chúa.

Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp con biết cộng tác với Chúa như Mẹ đã cộng tác bằng cả cuộc đời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 

Comments are closed.