Suy niệm với Mẹ – ngày 11.11

0

Thứ Ba, ngày 11.11.2014

Lc 17,7-10

“Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi” (Lc 17,10).

Như Mẹ: Mỗi người chúng ta đều là đầy tớ của Chúa. Hãy để Thiên Chúa làm việc nơi mình. Hãy để Thiên Chúa sử dụng mình vào công việc của Người. Thiên Chúa luôn biểu dương tình thương của Người nơi những ai biết đặt tin tưởng vào Người.

Với Mẹ: Dù trong cương vị nào, chúng con vẫn mãi là tôi tớ của Chúa. Lạy Chúa, chúng con muốn trở nên khiêm cung nhỏ bé, tin tưởng phó thác để Chúa sử dụng chúng con như khí cụ bình an và yêu thương của Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, trong biến cố truyền tin, Mẹ tự xưng là “nữ tỳ khiêm hạ của Thiên Chúa”, xin dạy chúng con làm việc không phải vì vinh quang bản thân nhưng chỉ tìm vinh quang cho Thiên Chúa mà thôi.

Trong Mẹ: Chúa Giêsu chịu phép rửa nơi sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Comments are closed.